Badminton SwedenTävlingskalender

CALENDAR
349
31a4942916063ff9d0785f9b61445305
Tillbaka

Yonex International Varberg 2016

Varbergs Badminton Club welcomes players and leaders invited to Yonex International 2016.
- Friday and Saturday we play in four different halls.
- Sunday's semi- and final games will take place in Sparbankshallen for all classes.

Varbergs Badmintonklubb hälsar välkomna till Yonex International 2016.
- Fredag och lördag sker spel i fyra hallar, se vår hemsida för adresser.
- Söndagens semi-och finalspel sker i Sparbankshallen för samtliga klasser.

Seedning baserad på ranking 2016-04-08 samt med hjälp av FK U13 & FK U15.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFO ANGÅENDE KLASSTILLHÖRIGHET

Spelare som vill anmäla sig i högre åldersklass måste söka dispens hos förbundet.

För att få delta i U19 Elit är kraven enligt gällande regler samt beslut av VoNB:s
tävlingsgrupp inom förbundet att samtliga spelare ska vara elitklassade eller vara
födda år 1997-1998. Spelare som inte uppfyller ovan regler äger inte rätt att deltaga.

Vid ev. frågor angående ovanstående vänligen kontakta förbundet på info@badminton.nu
TP-Sidan Inbjudan 

Datum: 2016-04-30 - 2016-05-01
52